Trạm nghiền Phú Hữu đạt TCVN ISO14001:2010

Trong hoạt động kinh doanh mỗi công ty, việc xây dựng, quảng bá và phát triển thương hiệu là một trong những yếu tố cốt lõi làm nên sự thành công. Việc phát triển này có thể thực hiện ở nhiều khía cạnh khác nhau trong chuỗi hoạt động tại doanh nghiệp. Năm 2011, Trạm nghiền Phú Hữu với hai mục tiêu lớn trong ngân sách phải đạt được gồm chỉ tiêu sản lượng 1,100,000 tấn xi măng và tiêu chuẩn quản lý môi trường ISO14001:2010 như một bước khởi đầu đại diện cho doanh nghiệp trong việc đẩy mạnh cải thiện hình ảnh thương hiệu thân thiện hơn,xanh hơn trong cách nghĩ, cách nhìn của người dân thành phố. Nắm được ý nghĩa đó, ngoài việc đẩy mạnh công táTrong hoạt động kinh doanh mỗi công ty, việc xây dựng, quảng bá và phát triển thương hiệu là một trong những yếu tố cốt lõi làm nên sự thành công. Việc phát triển này có thể thực hiện ở nhiều khía cạnh khác nhau trong chuỗi hoạt động tại doanh nghiệp. Năm 2011, Trạm nghiền Phú Hữu với hai mục tiêu lớn trong ngân sách phải đạt được gồm chỉ tiêu sản lượng 1,100,000 tấn xi măng và tiêu chuẩn quản lý môi trường ISO14001:2010 như một bước khởi đầu đại diện cho doanh nghiệp trong việc đẩy mạnh cải thiện hình ảnh thương hiệu thân thiện hơn,vận hành tốt nhất, tối ưu nhất cho hệ thống thiết bị để tăng cường tiết kiệm qua việc giảm định mức; đẩy mạnh phát triển các sản phẩm mới nhằm đáp ứng những yêu cầu khác nhau của khách hàng cũng đồng thời tạo nên sự khác biệt cho chiến lược phát triển thương hiệu (theo sự chỉ đạo của Ban Tổng Giám đốc trong chuỗi phối hợp giữa các phòng ban công ty, Xí nghiện tiêu thụ và các nhà máy, trạm nghiền), toàn thể CBCNV Trạm nghiền Phú Hữu còn hướng tới một mục tiêu vì sự tồn tại lâu dài của đơn vị tại nội thành của Thành phố Hồ Chí Minh, đó là mục tiêu vì môi trường xanh – sạch – đẹp để thực hiện quản lý theo tiêu chuẩn ISO14001.

 

Với bao khó khăn về tình hình tài chính để hoàn tất các gói thầu còn lại của dự án nhằm hoàn thiện hệ thống mặt bằng và các công trình phụ trợ, toàn thể CBCNV trạm đã sử dụng tất cả nội lực của mình bao gồm con người, tài chính và trên hết là quyết tâm và lòng nhiệt huyết được truyền đạt từ Ban Tổng Giám đốc công ty, Ban giám đốc trạm đến từng thành viên của hệ thống sản xuất và phụ trợ. Tiến độ thực hiện được đẩy nhanh từ tháng 7/2011 với sự chuyển hóa được hình thành từ cách nghĩ của từng nhân viên qua việc làm thể hiện được ý thức tự giác: tự phân chia khu vực đổ bê tông làm sạch các khu vực không có trong thiết kế, trồng cây xanh, thảm cỏ. Các điểm phát sinh bụi được tích cực xử lý, sơn mới lại toàn bộ các khu vực.

Hình: Trạm nghiền Phú Hữu xanh hơn, đẹp hơn với nỗ lực của tập thể

 

Toàn bộ mặt bằng đến tháng 12/2011 đã thay đổi hoàn toàn diện mạo: xanh hơn, sạch hơn và quan trọng nhất đối với đơn vị là sự đoàn kết ở cả tập thể lớn và sự chuyển đổi cách nghĩ về mối quan hệ của từng cá nhân đối với vấn đề môi trường. Đó chính là điểm mấu chốt mà qua đợt đánh giá đầu tiên, đơn vị độc lập đã xác nhận trạm có đến hơn 80% các chỉ tiêu đánh giá đạt được. Trong hai tuần cuối cùng, các hoạt động nhằm thúc đẩy tiến độ hoàn thành ISO14001 càng được đẩy mạnh và kiểm soát chặt chẽ hơn. Các hoạt động tuyên truyền cổ động cũng được nâng cao. Đội Tình Nguyện Xanh Phú Hữu được thành lập với nồng cốt là các đoàn viên thanh niên trẻ, có quyết tâm lớn đề ra các hoạt động thiết thực hỗ trợ các đơn vị còn thiếu điều kiện cũng như xử lý các khu vực còn chưa hoàn thiện.

Hình: Ra mắt đội Tình Nguyện Xanh

 

Hoạt động thể thao cũng được tổ chức hướng về sự kiện này với sự hỗ trợ từ Công đoàn và chi đoàn tại trạm qua cuộc thi: “Chạy tiếp sức phân loại rác tại nguồn” nhằm in sâu hơn trong ý thức mỗi CBCNV về việc giữ gìn VSMT cho việc giữ vững tiêu chuẩn quản lý chất lượng trong hệ thống quản lý của trạm về sau.

 

Hình: hoạt động thể thao hướng về nhận thức tác động môi trường

 

Đến ngày 30/12/2011, đợt kiểm tra cuối cùng của Quacert đã chứng nhận Trạm nghiền Phú Hữu hoàn toàn đạt tiêu chuẩn quản lý môi trường ISO14001:2010. Như vậy, kết thúc năm 2011, Trạm nghiền Phú Hữu tuy chưa đạt được mục tiêu sản lượng do các điều kiện khách quan nhưng mục tiêu lâu dài về thay đổi hình ảnh thương hiệu xanh – sạch – đẹp, thân thiện môi trường đã được thiết lập bắt đầu từ ý thức của những con người Hà Tiên hôm nay cho đến sự phát triển của doanh nghiệp tương lai.