Vicem Hà Tiên - Đường Tới Vinh Quang

Sự kiện đang được trông đợi và thu hút sự quan tâm nhất trong năm. Những kỳ tích sẽ tạo nên kỳ tích... Hãy cùng theo dõi...

Nguồn: Phòng Thị Trường (01/2020)