VCHT mời chào giá cạnh tranh, gói thầu "Tư vấn truyền thông"